تازه ها
Activities

Insight Experience
Ranking
Group Ranking
Awards
Achievements
Activities
Earn Points
Statistics

Activities

  دوشنبه ۰۳-۰۲-۱۳۹۷
  ۰۸:۲۵ بعد از ظهر dnr56bujbert has earned 2 Points for threads points
  ۰۸:۲۵ بعد از ظهر dnr56bujbert has earned 2 Points for Posts points
  ۰۸:۲۵ بعد از ظهر dnr56bujbert has earned 1 Points for User points
  ۰۶:۱۰ قبل از ظهر dnr56bujbert has earned 2 Points for threads points
  ۰۶:۱۰ قبل از ظهر dnr56bujbert has earned 2 Points for Posts points
  ۰۶:۱۰ قبل از ظهر dnr56bujbert has earned 1 Points for User points

  يکشنبه ۰۲-۰۲-۱۳۹۷
  ۰۳:۰۶ بعد از ظهر dnr56bujbert has earned 26 Points for User points
  ۰۳:۰۶ بعد از ظهر dnr56bujbert has earned 1 Points for threads points

  پنجشنبه ۳۰-۰۱-۱۳۹۷
  ۰۸:۳۲ بعد از ظهر ali.rafami achieved 3 months registered
  ۰۷:۵۱ بعد از ظهر ali.rafami has earned 2 Points for threads points
  ۰۷:۵۱ بعد از ظهر ali.rafami has earned 2 Points for Posts points
  ۰۷:۴۵ بعد از ظهر ali.rafami has earned 36 Points for User points
  ۰۷:۴۵ بعد از ظهر ali.rafami has earned 1 Points for threads points

Experience 4.0.4

درباره گویندگان بدون مرز
گویندگان بدون مرز،بنیانگذارگویندگی اینترنتی درفضای مجازی وب،توسط مبتکرایرانی سیدحاتم هاشمی درسال1389راه اندازی شده وباحمایت و تلاشهای خسروبهنوری ودیگرمدیران وپرسنل زحمت کش آن،به عنوان یکی ازبرترین سایتهای کارآفرین کشور،به دنبال گسترش صدابازیگری وگویندگی به زبان فارسی می باشد .
دوستان و حامیان