تازه ها
Activities

Insight Experience
Ranking
Group Ranking
Awards
Achievements
Activities
Earn Points
Statistics

Activities

  جمعه ۰۱-۰۴-۱۳۹۷
  ۱۱:۵۹ بعد از ظهر bugatti2015 has earned 2 Points for Posts points
  ۰۶:۳۲ بعد از ظهر bugatti2015 achieved 100 Experience Points
  ۰۶:۳۲ بعد از ظهر bugatti2015 achieved 250 Experience Points
  ۰۶:۳۲ بعد از ظهر bugatti2015 achieved 7 days registered
  ۰۶:۳۲ بعد از ظهر bugatti2015 achieved 3 months registered
  ۰۶:۳۲ بعد از ظهر bugatti2015 achieved 31 days registered
  ۰۶:۳۱ بعد از ظهر bugatti2015 has earned 319 Points for User points

  پنجشنبه ۳۱-۰۳-۱۳۹۷
  ۱۰:۱۱ قبل از ظهر nasimnami has earned 2 Points for threads points
  ۱۰:۱۱ قبل از ظهر nasimnami has earned 2 Points for Posts points
  ۱۰:۰۰ قبل از ظهر nasimnami has earned 2 Points for Posts points

  چهارشنبه ۳۰-۰۳-۱۳۹۷
  ۰۲:۰۷ قبل از ظهر sitecup1 has earned 3 Points for threads points
  ۰۲:۰۷ قبل از ظهر sitecup1 has earned 2 Points for User points
  ۰۲:۰۷ قبل از ظهر sitecup1 has earned 2 Points for Posts points

  دوشنبه ۲۸-۰۳-۱۳۹۷
  ۱۱:۵۰ بعد از ظهر sitecup1 has earned 7 Points for User points
  ۱۱:۵۰ بعد از ظهر sitecup1 has earned 5 Points for threads points
  ۱۱:۵۰ بعد از ظهر sitecup1 has earned 2 Points for Posts points
  ۰۹:۰۱ قبل از ظهر sangriz achieved 250 Experience Points
  ۰۶:۵۴ قبل از ظهر sangriz has earned 19 Points for User points
  ۰۶:۵۴ قبل از ظهر dnr56bujbert has earned 5 Points for User points

  يکشنبه ۲۷-۰۳-۱۳۹۷
  ۰۲:۰۷ بعد از ظهر start11 achieved 100 Experience Points
  ۰۲:۰۷ بعد از ظهر start11 achieved 3 months registered
  ۰۲:۰۷ بعد از ظهر start11 achieved 31 days registered
  ۱۰:۵۳ قبل از ظهر start11 has earned 8 Points for threads points
  ۱۰:۵۳ قبل از ظهر start11 has earned 2 Points for Posts points
  ۱۰:۵۳ قبل از ظهر start11 has earned 166 Points for User points

Experience 4.0.4

درباره گویندگان بدون مرز
گویندگان بدون مرز،بنیانگذارگویندگی اینترنتی درفضای مجازی وب،توسط مبتکرایرانی سیدحاتم هاشمی درسال1389راه اندازی شده وباحمایت و تلاشهای خسروبهنوری ودیگرمدیران وپرسنل زحمت کش آن،به عنوان یکی ازبرترین سایتهای کارآفرین کشور،به دنبال گسترش صدابازیگری وگویندگی به زبان فارسی می باشد .
دوستان و حامیان