تازه ها
Activities

Insight Experience
Ranking
Group Ranking
Awards
Achievements
Activities
Earn Points
Statistics

Activities

  يکشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۶
  ۱۰:۵۹ بعد از ظهر sitecup1 has earned 6 Points for User points
  ۱۰:۵۹ بعد از ظهر sitecup1 has earned 3 Points for threads points
  ۱۰:۵۹ بعد از ظهر sitecup1 has earned 2 Points for Posts points

  پنجشنبه ۲۶-۱۱-۱۳۹۶
  ۱۱:۴۱ بعد از ظهر sitecup1 has earned 2 Points for threads points
  ۱۱:۴۱ بعد از ظهر sitecup1 has earned 2 Points for Posts points
  ۱۱:۴۱ بعد از ظهر sitecup1 has earned 1 Points for User points
  ۰۳:۱۲ بعد از ظهر sitecup1 has earned 3 Points for User points
  ۰۳:۱۲ بعد از ظهر sitecup1 has earned 2 Points for threads points
  ۱۲:۴۲ قبل از ظهر sangriz has earned 2 Points for Posts points

  سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  ۰۵:۰۶ بعد از ظهر sitecup1 has earned 2 Points for threads points
  ۰۵:۰۶ بعد از ظهر sitecup1 has earned 2 Points for User points
  ۰۵:۰۶ بعد از ظهر sitecup1 has earned 2 Points for Posts points
  ۰۵:۰۶ بعد از ظهر sitecode has earned 1 Points for User points
  ۱۲:۴۶ قبل از ظهر sitecup1 has earned 6 Points for threads points
  ۱۲:۴۶ قبل از ظهر sitecup1 has earned 2 Points for Posts points
  ۱۲:۴۶ قبل از ظهر sitecup1 has earned 15 Points for User points
  ۱۲:۴۶ قبل از ظهر sitecode has earned 21 Points for User points
  ۱۲:۴۶ قبل از ظهر sitecode has earned 1 Points for threads points

Experience 4.0.4

درباره گویندگان بدون مرز
گویندگان بدون مرز،بنیانگذارگویندگی اینترنتی درفضای مجازی وب،توسط مبتکرایرانی سیدحاتم هاشمی درسال1389راه اندازی شده وباحمایت و تلاشهای خسروبهنوری ودیگرمدیران وپرسنل زحمت کش آن،به عنوان یکی ازبرترین سایتهای کارآفرین کشور،به دنبال گسترش صدابازیگری وگویندگی به زبان فارسی می باشد .
دوستان و حامیان