تازه ها
Who Viewed This Thread : رمز موفقیت در طراحی سایت چیست؟

Member Last Viewed
 sitecup1 شنبه ۱۲-۰۳-۱۳۹۷, ۰۲:۵۳ بعد از ظهر
Last Post : شنبه ۱۲-۰۳-۱۳۹۷, ۰۲:۵۳ بعد از ظهر
© Paul Marsden 2018
درباره گویندگان بدون مرز
گویندگان بدون مرز،بنیانگذارگویندگی اینترنتی درفضای مجازی وب،توسط مبتکرایرانی سیدحاتم هاشمی درسال1389راه اندازی شده وباحمایت و تلاشهای خسروبهنوری ودیگرمدیران وپرسنل زحمت کش آن،به عنوان یکی ازبرترین سایتهای کارآفرین کشور،به دنبال گسترش صدابازیگری وگویندگی به زبان فارسی می باشد .
دوستان و حامیان