تازه ها
Who Viewed This Thread : سال 1397 بر تمام موجودات عالم مبارک باد

Member Last Viewed
 H@T@M چهارشنبه ۰۱-۰۱-۱۳۹۷, ۰۹:۴۲ قبل از ظهر
Last Post : چهارشنبه ۰۱-۰۱-۱۳۹۷, ۰۹:۳۴ قبل از ظهر
© Paul Marsden 2018
درباره گویندگان بدون مرز
گویندگان بدون مرز،بنیانگذارگویندگی اینترنتی درفضای مجازی وب،توسط مبتکرایرانی سیدحاتم هاشمی درسال1389راه اندازی شده وباحمایت و تلاشهای خسروبهنوری ودیگرمدیران وپرسنل زحمت کش آن،به عنوان یکی ازبرترین سایتهای کارآفرین کشور،به دنبال گسترش صدابازیگری وگویندگی به زبان فارسی می باشد .
دوستان و حامیان